08.11.2022

TRNAV Türkiye'nin Milli Konumlama Ve Zamanlama Sistemi

TÜRKİYE’NİN MİLLİ KONUMLAMA VE ZAMANLAMA SİSTEMİ

TRNAV, TUALCOM’un tamamen yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği akıllı haberleşme teknolojilerine dayanan bir bölgesel navigasyon sistemidir.

TRNAV, teknolojisi çalışma prensibi olarak GPS/GNSS teknolojisine benzeşmekle birlikte veri bağı olarak görev yapabilmesi gibi özgün özellikler barındırmakta ve hassas zaman ve konum hesaplama yetenekleriyle ön plana çıkmaktadır.

TRNAV veri bağları çoklu haberleşme ve tasarsız ağ oluşturabilme özellikleri sayesinde GPS/GNSS sinyaline ihtiyaç duymadan hassas bir şekilde kendi konumunu hesaplayabilmektedir. Sistemlerin yüksek hesaplama sıklığı sayesinde özellikle yüksek hızlı platformlar için GPS/GNSS’ten daha etkin bir navigasyon imkânı sunmaktadır.

TRNAV sistemi ile geçtiğimiz dönem çok sayıda saha gösterim faaliyeti gerçekleştirilmiş olup, anılan faaliyetler neticesinde;

  • TRNAV sistemi özellikle GPS/GNSS erişiminin olmadığı veya karıştırıldığı bölgelerde üzerinde bulunduğu platforma navigasyon yaptırabilecek kabiliyette olduğu görülmüştür.
  • TRNAV sistemi platforma konum bilgisi sağlaması yanında konumunu terminallerle paylaşabilmektedir. Bu sayede sistemin platformların takibi amaçlı da kullanılabileceği değerlendirilmektedir.
  • Sonuç olarak, GPS/GNSS olmadığı durumlarda TRNAV’ın kendi başına kullanılabileceği ve/veya GPS/GNSS ile beraber hibrit şekilde alternatif bir navigasyon sistemi olarak kullanılabileceği değerlendirilmektedir.

TRNAV Geliştirme Süreci

TUALCOM milli veri bağları alanında yaptığı yenilikçi tasarımlar ile çoklu haberleşmeye olanak sunan yüksek kapasiteli ve geniş bantlı haberleşme ürünlerini birçok milli platformumuza entegre ederek, yüzde yüz yerli ürünlerimizle kritik görevleri başarı ile icra etmektedir.

TUALCOM’un geliştirmiş olduğu veri bağları L, S ve C bantlarında haberleşme opsiyonları bulunan ve noktadan noktaya çok etkin bir haberleşme sağladığı gibi çoklu haberleşmeye uygun mimarisiyle telekomut, fotoğraf ve video aktarım senaryolarını yüksek veri hızlarında yapabilmektedir.

Bu imkân ve kabiliyet GPS/GNSS’siz ortamlar düşünüldüğünde, belli konumlara yerleştirilen istasyonlar vasıtası ile GPS/GNSS sinyallerinin baskılandığı taktik ortamlarda konumlama (positioning) gereksinimini karşılayabileceği değerlendirilmiştir.

Son yıllarda insansız sistemlerin yaygınlaşması ve operasyonel konseptlerde yer alması neticesinde navigasyon sinyallerine dönük elektronik saldırılar artmıştır. Bu kapsamda başta GPS olmak üzere tüm global uydu navigasyon sinyalleri oldukça yoğun karıştırma tehdidi altındadır. Bu gelişme hem GNSS anti-jam sistemlerine ilgiyi arttırmış hem de GPS/GNSS bağımsız navigasyon teknolojilerinin gerekliliğini gün yüzüne çıkarmıştır.

GPS/GNSS erişiminin olmadığı veya GPS/GNSS’in karıştırıldığı durumlarda milli ve özgün bir navigasyon teknolojisi ile GPS/GNSS sinyaline ihtiyaç duymadan konumlama ve zaman bilgisi gereksiniminin karşılanmasına yönelik olarak TRNAV Karasal Navigasyon Sistemi Projesi TUALCOM Elektronik A.Ş. ile başlatılmıştır. İlk etapta pilot uygulama devreye alınmış olup devamında Türkiye’nin milli konumlama ve zaman sistemi olarak kapsamın genişletilmesi planlanmaktadır.

TRNAV Yol Haritası

Savunma Sanayii Başkanlığımızın himayelerinde TRNAV Sistemi pilot uygulama olarak ülkemizin çeşitli bölgelerine halihazırda kurulmuş olup, kısa süre içerisinde tüm ülke çapında yaygınlaştırılması planlanmaktadır. Ayrıca İHA ve SİHA’larımız başta olmak üzere füze mühimmat, deniz araçları, insanlı/insansız hava araçları ve kara araçlarına entegrasyon çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda TRNAV sisteminin kolay kurulabilir olması ve İHA destekli olarak genişletilebilmesi sayesinde Mavi Vatan ve sınır ötesi uygulamalarda başarı ile görev ifa edebileceği değerlendirilmektedir.

TOP